På lördags smäller det!

Vi förstår att ni är många förväntansfulla deltagare där ute till första upplagan av AIM Home Challenge. Vi har fått in en del frågor de senaste dagarna som vi hoppas vi kan besvara genom detta inlägget, för att allt skall vara så tydligt som möjligt när starten går på lördag.

Reglerna till AIM Challenge brukar vara strikta och lite möjlighet för tolkning, när det gäller AIM Home Challenge så handlar det lika mycket om att hitta AIM-känslan som att tävla, och reglerna är därmed lite mer flexibla.Skall man tävla enskilt eller i lag?

Alla deltagare anmäler sig enskilt via RaceID.com, det är därför inte möjligt att anmäla ett lag eller sätta ett lagnamn här. För den som inte anmält sig är är detta fortfarande möjligt!

När vi kommer till själva genomförandet så är det möjligt att delta antingen enskilt eller som lag. Det är pandemitider och vi vill inte att detta skall vara en begränsande faktor, utan här ligger ansvaret på var och en hur man önskar att delta. Med tanke på pandemin så har vi även för AIM Home Challenge valt att stryka den annars så heliga 20-meters regeln.

Uppdragen kommer vara samma oavsett om ni önskar att delta enskilt eller som lag, det kommer heller inte vara någon fördel för det ena eller det andra. Vi ser det snarare som en möjlighet för att kunna göra något tillsammans och ha en social dag tillsammans med era multisportvänner. Därför kommer det inte vara begränsningar heller på antal deltagare i ett lag. Skulle ni önska att vara tre stycken i ett lag så kommer detta vara okej. Men skulle ni vara fyra stycken så ser vi med fördel att ni rapporterar in ert resultat som två lag, oavsett om ni följs åt hela dagen.

När det gäller prisbordet kan ni läsa mer om detta under: Hur skall mitt resultat rapporteras in?

När och hur får vi uppdragen?

Uppdragen kommer att publiceras klockan 10:00 på lördag och det kommer gå att se/ladda ner via vår hemsida under senaste nytt eller via vår Facebook-sida och vårt Facebook-evenemang. Uppdragen kommer också bli synliga på Instagram men ej nedladdningsbara härifrån.

Hur länge pågår AIM Home Challenge?

AIM Home Challenge pågår från lördag klockan 10:00 till söndag klockan 16:00. Det betyder inte att ni måste vara ute i 36 timmar, men för den som önskar är detta ju självklart möjligt.

Tanken här är att göra det tillgängligt för så många som möjligt att delta, därav att vi i detta fallet frångår vårt 3- och 6-timmars koncept under en dag. Om ni önskar att vara ute två, tre, sex eller för den delen tolv timmar så är detta helt upp till er. Det är också möjligt att ta ett par timmar lördag och ett par timmar söndag om det passar bättre i er planering. Det viktiga är att resultatet skall rapporteras in innan söndag klockan 16:00. Mer om detta nedan.

Det kommer vara möjligt för den som önskar att genomföra delar av AIM Home Challenge i lag och delar enskilt. Exempelvis om ens tilltänkta tävlingspartner inte kan delta lika länge som du önskar eller om bara en av er vill delta under både lördagen och söndagen.

Vad behöves av utrustning?

Som vi tidigare har kommunicerat så är det möjligt att delta antingen med cykel, eller genom löpning för de som önskar det. Självklart går det i sann AIM-anda att kombinera dessa två, något vi rekommenderar!


Vilken cykel passar bäst då? Som för övriga AIM-tävlingar så finns det inget facit här, men vi misstänker att ni kommer röra er i båda terräng och kanske till viss del stadsmiljö utifrån uppdragens karaktär. Så en landsvägscykel eller stadscykel är kanske inte att föredra, utan vi skulle gissa att MTB eller CX är det som lämpar sig bäst.


Vi har även fått en del frågor om övrig utrustning. Ni behöver inte jaga rätt på kanoter/kajaker eller för den delen klätterutrustning. Uppdragen kommer vara av den karaktär att de inte kräver en massa extra utrustning utan snarare en stor portion av kreativitet och tolkningar av uppdragen. Detta hindrar dock inte någon får att ta en paddeltur om man anser att det är bästa sättet att lösa ett uppdrag och man har tillgång till önskad utrustning.

För er som fortfarande har vinter så kommer det vara möjligt att transportera sig även med skidor eller snöskor.

Hur skall mitt resultat rapporteras in?

Vi uppmanar alla att rapportera in sitt resultat genom bilder som laddas upp i sociala medier, antingen på Instagram, Facebook eller i Facebook evenemanget. Glöm inte att ha en öppen profil så att vi inte missar era uppladdningar samt se till att tagga oss med @aimchallenge och #aimhomechallenge.


Bilderna skall spegla utförda uppdrag och vi ser fram emot stor kreativitet och mycket glädje här. Det är inte enbart flest uppdrag eller längst tillryggalagd sträcka som räknas utan hur uppdragen är genomförda och vilket engagemang som är nedlagt i utförandet.

Oavsett om ni deltar i lag eller enskilt så ser vi gärna att var och en delar med sig av sina upplevelser. Har ni deltagit som lag så gör det tydligt genom att tagga även dessa i inlägget.

För er som inte använder er av sociala medier så går det även att skicka in sina bilder till oss via mail till info@aimchallenge.com, men om möjligt föredrar vi sociala medier denna gången.

När presenteras vinnarna?

Vinnarna kommer att presenteras under söndag kväll så fort juryn har gjort en noggrann överläggning. Vinnarna kommer att presenteras via sociala medier, hemsida och nyhetsbrev.


Vinnarna kommer att kontaktas per mejl och priser kommer att skickas på posten under vecka 18.


746 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla