top of page

Trippeln är en tävling i tävlingen där de som deltar i alla årets deltävlingar är med och tävlar om den mycket hedervärda titeln Vinnare av AIM Challenge Trippeln!

 

AIM Challenge Trippeln ersätter Landskampen som sedan 2010 har varit en tävling i tävlingen för de som genomfört AIM Challenge både i Lindvallen och Hemsedal. En tävling där det tävlats för antingen Sverige eller Norge, där det vinnande landet har hyllats och den som bidragit mest till sitt land har prisats.

 

Med AIM Challenge Trippeln lägger vi ner stridsyxan mellan Sverige och Norge och gör det därmed möjligt att även köra mixade lag mellan olika nationer utan att detta skapar en konflikt. 

 

Hur går AIM Challenge Trippeln till:

AIM Challenge Trippeln är en tävling i tävlingen för de lag som deltar under AIM Challenge i både Ulricehamn, Lindvallen och Hemsedal under ett och samma år. Det är fritt för laget att välja om ni önskar att delta i 3- eller 6-timmars tävlingen i Ulricehamn, båda anses att vara likvärdiga för Trippeln.

 

Det gäller att samla så många poäng som möjligt i alla tre tävlingarna. Vinnaren av AIM Challenge Trippeln kommer att utses genom ett poängsystem som bygger på hur många poäng laget fått procentuellt i förhållande till vinnarlaget i respektive klass. Varje lag kommer då få en poängsumma mellan 1 och 100 per tävling och efter alla tre deltävlingarna kommer dessa poäng att adderas och det lag med högst sammanlagda poäng kommer att stå på prispallen! Skulle två lag få samma sammanlagda poäng så kommer vi se på placeringar i de enskilda loppen för att utse en vinnare.

 

Vid anmälan till AIM Challenge Trippeln så anmäler sig laget till alla tre deltävlingarna, till ett förmånligt pris med halva priset på en av tävlingarna. Ett lag består av två personer, men om någon i laget skulle få förhinder inför någon av tävlingarna så gäller följande: För att resultatet i Trippeln skall bli godkänt så måste minst en i laget delta i alla tre tävlingarna, samt att deltagare 2 deltar vid minst två deltävlingar. Det vill säga att det är möjligt att ta in en reserv under en av deltävlingarna och fortfarande tävla som lag om den hedervärda titeln! I det fall deltagare 1 tävlat med tre olika lagkompisar under året är det enbart den som deltagit vid alla tre tävlingarna som kommer att premieras.

 

AIM CHALLENGE TRIPPELN

bottom of page